Навчально-методична робота

  1. Розроблено і впроваджено:
  2. Практика по фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії студентів 1 і 3 курсів фармацевтичного факультету

У 2011-2012 навчальному році були підготовлені навчально-методичні комплекси по 3 дисциплін: фармацевтичної етики, історії фармації і фармацевтичної ботаніки; розроблені програми та методичні вказівки до пропедевтичного практиці і навчально-польової практики з фармацевтичної ботаніки, а також організували їх проходження.

Розроблено рейтингова система оцінки знань студентів, яка впроваджена і використана при підсумкову атестацію студентів з фармацевтичної ботаніки в зимову сесію.

Співробітниками кафедри закладена колекція гербарних зразків лікарських рослин (понад 600 екземплярів), є 20 макропрепаратів, набір фіксованого спиртового матеріалу для занять по морфології рослин, колекція мікропрепаратів для занять з анатомії рослин, 52 таблиці, 35 презентацій лекцій, оновлені два кафедральних стенду.

Розроблено і впроваджено:

  • мультимедійні презентації лекцій для студентів I курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної етики (9 тем), з історії фармації (9 тем), по фармацевтичної ботаніки (11 тем);
  • робочі програми, методичні вказівки до практичних занять з фармацевтичної етики, пропедевтичної практики, практику у фармацевтичній ботаніці;
  • апробовані і впроваджені в практику тестові завдання з фармацевтичної етики, історії фармації, до колоквіуму з фармацевтичної ботаніки;
  • мультимедійні презентації про музеї фармації і музеях-аптеках до занять з історії фармації;
  • робочі програми з історії фармації і фармацевтичної ботаніки;

Поточний контроль знань студентів здійснюється на кожному занятті. Застосовується усний (фронтальний і індивідуальний) опитування, письмове опитування, тестовий контроль і інші форми. Проводиться самостійна підготовка студентів до здачі залікового гербарію по фармацевтичної ботаніки, з написання реферативних робіт з фармацевтичної етики та історії фармації.

Практика по фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії студентів 1 і 3 курсів фармацевтичного факультету

У 2017 навчальному році було організовано та проведено навчальну ботанічна практика для студентів 1 курсу і навчальна фармакогностичного практика 3 курсу фармацевтичного факультету

Навчальна ботанічна практика складається з наступних основних форм роботи: екскурсій, камеральної обробки, самостійної роботи студентів і звітності. Польова практика проводилася на території міста Мінська, студенти ознайомилися з великою різноманітністю представників місцевої флори, в тому числі лікарськими рослинами. Були організовані екскурсії в луговий фітоценоз, для знайомства з представниками лісового фітоценозу відвідали Пам'ятник природи республіканського значення «Діброва». При відвідуванні Цнянского водосховища вивчили рослини боліт і узбереж водойм, флора парку імені Павлова став об'єктом для вивчення рудеральних і синантропних рослин.

При відвідуванні Цнянского водосховища вивчили рослини боліт і узбереж водойм, флора парку імені Павлова став об'єктом для вивчення рудеральних і синантропних рослин

Також завдяки доцентам Кабушевой І. Н. і Гарановічу І. М були організовані і проведені екскурсії в Центральному ботанічному саду НАН Білорусі, де студенти змогли познайомитися з інтродукованих в Білорусі в умовах ботанічного саду рослинами, а також з оранжерейними і кімнатними лікарськими рослинами субтропічній, тропічної і пустельній флор.

М були організовані і проведені екскурсії в Центральному ботанічному саду НАН Білорусі, де студенти змогли познайомитися з інтродукованих в Білорусі в умовах ботанічного саду рослинами, а також з оранжерейними і кімнатними лікарськими рослинами субтропічній, тропічної і пустельній флор

За час практики студентами було заготовлено близько 100 гербарних зразків для забезпечення навчального процесу на заняттях з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.

За час практики студентами було заготовлено близько 100 гербарних зразків для забезпечення навчального процесу на заняттях з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Фармакогностичне практика включала в себе заготівлю лікарської рослинної сировини флори РБ, а також культивованих рослин на території КУП Мінська овочева фабрика, Центрального ботанічного саду НАН Білорусі. Студенти знайомилися з лікарськими засобами та БАДами, представленими в аптеках міста Мінська, і вивчали їх особливості застосування, зберігання і реалізацію з аптек. Вперше в цьому році група студентів пройшла практику з фармакогнозії на базі розплідника Санкт-Петербурзької Державної Хіміко-фармацевтичної академії, який розташований в селищі Лемболово Ленінградської області. Група студентів мала можливість познайомитися з більш 40 видами культивованих лікарських рослин, а також з представниками лісового та прибережно-водного фитоценоза.

Група студентів мала можливість познайомитися з більш 40 видами культивованих лікарських рослин, а також з представниками лісового та прибережно-водного фитоценоза

Опубліковані роботи співробітників кафедри (pdf)