NordStar - Вантажним агентам

 1. Технологічна інструкція з надання звітності клієнтами з продажу вантажних перевезень 1. Область застосування...
 2. 2. Визначення та абревіатури
 3. 3. Загальні положення
 4. 4. Правила надання звітності
 5. 5. Порядок формування звітності про продаж в форматі Excel
 6. Додаток А. Форма №1. Зведений звіт про продаж перевезень
 7. Додаток B. Форма №2. Реєстр «Продаж»
 8. Додаток C. Форма №3. Реєстр «Повернення»
 9. Додаток D. Форма №4. Реєстр «Анулювання»
 10. Додаток E. Форма №5. Реєстр «Рух БСО»
 11. Додаток F. Форма №6. Акт звірки взаєморозрахунків
 12. Додаток J. Код виду вантажу
 13. Додаток H. Коди аеропортів

Технологічна інструкція з надання звітності клієнтами з продажу вантажних перевезень

1. Область застосування

1.1. Технологічна інструкція з надання звітності клієнтами з продажу вантажних перевезень розроблена з метою підвищення якості контролю та обліку продажу вантажних перевезень на рейсах АТ «АК« Нордстар ».

1.2. Дана Технологічна інструкція застосовується клієнтами з продажу вантажних перевезень для надання звітності в АТ «АК« Нордстар ».

1.3. Технологічна інструкція містить мінімальний обсяг інформації, необхідний для формування та подання звітності.

1.4. Актуалізація Технологічної інструкції по наданню звітності Клієнтами з продажу вантажних перевезень проводиться в міру необхідності.

1.5. Справжня Технологічна інструкція не може бути повністю або частково відтворений, тиражувана і поширена без дозволу що затвердив його посадової особи.

2. Визначення та абревіатури

Угода на продаж вантажних перевезень - угода, укладена між Авіакомпанією і Клієнтом, згідно з яким Клієнт надає від імені Авіакомпанії послуги з бронювання, оформлення та продажу вантажоперевезення на повітряних лініях Авіакомпанії.

Клієнт - юридична особа або індивідуальний підприємець, уповноважені діяти від імені Авіакомпанії при оформленні, бронюванні та продажу повітряних перевезень вантажу на рейси Авіакомпанії на умовах укладеного з ним Угоди.

Бланки перевізних документів - бланки суворої звітності, затверджені, зареєстровані в установленому порядку і випущені в обіг Авіакомпанією.

Декада - термін, визначений 10-ю календарними днями (1-я декада - з 01 по 10 число місяця включно, 2-я - з 11 по 20 число місяця включно, 3-тя - з 21 по останній день місяця включно в залежності від його тривалості).

Авіакомпанія - АТ «АК« Нордстар », яке здійснює повітряне перевезення пасажирів, багажу, вантажів на підставі оформлених перевізних документів, під товарним знаком« NordStar ».

3. Загальні положення

3.1. Дана Технологічна інструкція визначає порядок формування та подання Клієнтом щодекадній звітності з продажу перевезень.

3.2. Для вирішення технічних питань, пов'язаних з формуванням та наданням звітності, звертатися в службу підтримки по e-mail: [email protected]

4. Правила надання звітності

4.1. Щодекадно, не пізніше 14:30 за МСК Першого робочого дня декади, наступного за звітним, Клієнт надає Авіакомпанії звітність по електронній пошті на адресу [email protected] (З подальшим наданням оригіналів) звітність зазначену в п.4.3. цієї Інструкції, з обов'язковим зазначенням в темі електронного листа наступного запису: Найменування Клієнта звітність за N декаду М, де N і M - номер і місяць декади за яку надається звітність, наприклад, ТОВ «Бізнес» звітність за 3-ю декаду серпня. Документи, що надаються по електронній пошті, повинні бути завірені підписами Голови та скріплені печаткою. Датою надання електронного звіту є дата отримання файлів на електронну пошту [email protected]

4.2. Щодекадно, не пізніше 5-го (п'ятого) календарного дня декади, наступного за звітним, Клієнт представляє Авіакомпанії паперову звітність нарочним або поштою. Датою надання паперової звітності є дата вручення форм звітності представнику Авіакомпанії, або іншим відповідальним особам Авіакомпанії, або дата поштового штемпеля при відправці його поштою. Факт вручення форм звітності в паперовому вигляді підтверджується Актом прийому-передачі документів, штампом і датою приймання форм звітності в паперовому вигляді, проставленими представниками, іншими відповідальними особами Авіакомпанії на конверті, або поштовим повідомленням про вручення. Форми звітності визначаються Авіакомпанією.

4.3. У звіт Клієнта для щодекадного надання звітності включаються такі документи:

 • Зведений звіт про продаж вантажних перевезень (Форма № 1) - 2 екз. Форма зведеного звіту представлена ​​в Додатку А;
 • Звіт про продаж в форматі Excel
 • Реєстри «Продаж», «Повернення», «Анулювання», в розрізі внутрішніх і міжнародних перевезень з додатком контрольних купонів в строгому порядку по зростанню номера купона, сформованих в окремі пачки по МВЛ і ВВЛ, анульовані бланки (Форма №2, Форма №3 , Форма №4). Форми реєстрів представлені в Додатках B, С, D.
 • Звіт про рух бланків суворої звітності (БСЗ); (Форма № 5) Форма зведеного звіту представлена ​​в Додатку E;
 • Копії платіжних документів з відміткою банку про перерахування грошових коштів Авіакомпанії;
 • Документи на комісійну винагороду (акт, рахунок-фактура, УПД);
 • Претензійні повідомлення з доданням необхідних підтверджуючих документів;
 • У разі дозволу Авіакомпанією застосування знижки, всі підтверджуючі документи (листи) підтверджують даний дозвіл;
 • Реєстр рахунків-фактур, виписаних Агентом на адресу вантажовідправника за звітний період (місяць), в електронному вигляді копії рахунків-фактур (формат PDF).

4.4. Щомісяця, в строк не пізніше 5-го (п'ятого) числа місяця наступного за звітним, Клієнт направляє Авіакомпанії в двох примірниках Акт звірки взаєморозрахунків за звітний місяць. Форма Акта звірки взаєморозрахунків представлена ​​в Додатку F (форма № 6).

Авіакомпанія залишає за собою право заявляти Клієнту про свою незгоду з сумами, включеними їм в звіти. Узгоджені суми повинні бути включені Клієнтом в черговий звіт.

Звіти, що направляються Авіакомпанії, повинні бути завірені підписами керівника та Головного бухгалтера Клієнта і скріплені печаткою Клієнта.

Звітність Клієнта, передбачена даною інструкцією, повинна включати в себе звітність про діяльність субагентами.

За порушення вимог до звітності на Клієнта накладаються штрафні санкції згідно Угоди про продаж вантажних перевезень.

4.5. Авіакомпанія залишає за собою право заявити Клієнту про незгоду з сумами, включеними до звіту, виставивши претензію. Авіакомпанія також залишає за собою право, після обробки польотних купонів і виявлення невідповідності контрольного купона польотного, або відсутності контрольного купона при наявності польотного, додатково дебетовать Клієнта.

5. Порядок формування звітності про продаж в форматі Excel

5.1. Звіт про продаж вантажних перевезень повинен надаватися в форматі Excel.

5.2. Клієнт не має права змінювати структуру шаблону Excel, а так само редагувати в шаблоні назви листів, заголовків і полів.

5.3. При заповненні шаблона можливо використовувати тільки наступні формати: формат дати "ДД.ММ.ГГГГ", в номері накладної може свідчити тільки цифри.

5.4. У шаблоні формату Excel міститься 8 листів «Summary», «Sale (ext.)», «Refund», «Canceled», «AWB usage», «Claim», «Names», «Sale».

5.5. Лист «Summary» містить зведені дані за звітний період. Даний лист друкується на 1 аркуші, за підписом відповідальних осіб і печаткою направляється в Авіакомпанію. Основні дані заповнюються автоматично. Самостійно необхідно заповнити «Код клієнта», «Назва фірми», «Валюту звіту», «Початок періоду», «Закінчення періоду», «Залишок на початок періоду», «Перерахування» і «Сальдо на кінець звітного періоду».

5.6. Лист «Sale (ext.)» Містить всі дані про продаж за звітний період. Всі поля необхідно заповнювати самостійно за винятком «Сума тарифу», «Сума», «Всього сума», «Сума до перерахування». «Код виду вантажу» заповнюється відповідно до Додатку № J. Поле «Маршрут» заповнюється у форматі «код аеропорту вильоту» - «код аеропорту посадки». Коду аеропорту вильоту і посадки заповнюється у відповідність з Додатком № K. Всі дані повинні повністю відповідати даним в вантажний авіанакладній.

5.7. Лист «Refund» містить дані по повернень за звітний період. Всі поля заповнюються вручну.

5.8. Лист «Canceled» містить дані по анульованим накладними за звітний період. Всі поля заповнюються вручну.

5.9. Лист «AWB usage» містить дані щодо руху БСО за звітний період. Заповнюються «Початковий номер» і «Останній номер» згідно з фактичним витрачання БСО за звітний період.

5.10. Лист «Claim» містить дані за претензіями, які врегульовані в звітному періоді.

5.11. Лист «Names» і «Sale» системні листи. Заповнювати не потрібно.

Додаток А. Форма №1. Зведений звіт про продаж перевезень

Зведений звіт про продаж перевезень

Додаток B. Форма №2. Реєстр «Продаж»

Реєстр «Продаж»

Додаток C. Форма №3. Реєстр «Повернення»

Реєстр «Повернення»

Додаток D. Форма №4. Реєстр «Анулювання»

Реєстр «Анулювання»

Додаток E. Форма №5. Реєстр «Рух БСО»

Реєстр «Рух БСО»

Додаток F. Форма №6. Акт звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаєморозрахунків

Завантажити шаблон акту звірки взаєморозрахунків

Додаток J. Код виду вантажу

Код Тип вантажу AKN АВТОМОБІЛЬ БЕЗ КЛЮЧІВ AKY АВТОМОБІЛЬ З КЛЮЧАМИ AOG ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ простоюють ЛІТАКА ASC СЛУЖБОВИЙ ВАНТАЖ AVI ЖИВІ ТВАРИНИ BIG негабаритних вантажів CAT супроводжується ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОБЛИЧЧЯМ ВАНТАЖ COL охолодження ВАНТАЖІ DGR НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВАНТАЖ EAT ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ FRL крихких вантажів FRO заморожені ВАНТАЖ HEA великовагових вантажів HEG інкубаторно ЯЙЦЯ HUM ЛЮДСЬКІ ОСТАНКИ У ТРУНІ ICE СУХИЙ ЛІД LHO ЖИВІ ЛЮДСЬКІ ОРГАНИ / КРОВ LSG довгомірних вантажів NWP ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛИ PAC ВАНТАЖ ПАСАЖИРА PEA ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕЇ, шкіра, шкури і ВСЕ ПРЕДМЕТИ МЕЖ, В CITES PEF КВІТИ PEM М'ЯСО PEP ФРУКТИ І ОВОЧІ PER швидкопсувних вантажів PES РИБА / МОРЕПРОДУКТИ PIL Лікарські препарати RCL кріогенних рідин RCM КОРОЗІЙНІ МАТЕРІАЛИ RCO ГАРЯЧІ ЖИДКОСТИ RCX Порох і вибухові речовини КАТ 1.3C RDG РАДІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ RDS ДІАГНОСТИЧНІ ПРОБИ REQ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ В виняткова кількість REX Порох і вибухові речовини КАТ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4F, 1.5 І 1.6 RFG вогненебезпечних СТИСНЕНИЙ ГАЗ RFL легкозаймиста речовина RFS вогненебезпечних ТВЕРДІ РЕЧОВИНИ RGX Порох і вибухові речовини КАТ 1.3G RHF ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ - ЗБЕРІГАТИ ОКРЕМО ВІД ЇЖІ RIS ІНФЕКЦІЙНІ ВЕЩЕСТВА RMD НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ ІНШІ ROP ЗР Ганическое ПЕРЕКИСУ ROX окислюється МАТЕРІАЛИ RPB ТОКСИЧНА СУБСТАНЦІЯ (ОТРУТИ) RPC ОТРУТИ, КЛАС З RPG ОТРУЙНИЙ ГАЗ RSB ПОЛІМЕРИ В ГРАНУЛАХ RSC самозайматися РЕЧОВИНА RXB Порох і вибухові речовини КАТ 1.4B RXC Порох і вибухові речовини КАТ 1.4C RXD Порох і вибухові речовини КАТ 1.4D RXE Порох і вибухові речовини КАТ 1.4E RXG Порох і вибухові речовини КАТ 1.4G RXS Порох і вибухові речовини КАТ 1.4S SAL наземною поштою SHL ПОРЯТУНОК ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ (СИРОВАТКА / ПЛАЗМА КРОВІ, ВАКЦИНА І ЛІКИ) SPF ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ SWP СПОРТИВНОЕ ЗБРОЯ VAL ЦІННИЙ ВАНТАЖ VOL ОБ'ЄМНИЙ ВАНТАЖ

Додаток H. Коди аеропортів

Назва (RUS) Назва (ENG) IATA IATA (RUS) Місто АБАКАН ABAKAN ABA АБН АБАКАН АЛМАТИ ALMATY ALA АЛА АЛМАТИ АНАПА (вітязево) ANAPA AAQ АНА АНАПА Анталії ANTALYA AYT АЯТ Анталії АРХАНГЕЛЬСЬК (Талагі) ARKHANGELSK ARH АХГ АРХАНГЕЛЬСЬК АСТАНА ASTANA TSE АКС АСТАНА АСТРАХАНЬ (Наріманова) ASTRAKHAN ASF АСР АСТРАХАНЬ Ашгабаті ASHGABAT ASB АШХ Ашгабаті байки BAIKIT = BK БКТ байки БАКУ BAKU GYD БАК БАКУ БАРНАУЛ (МИХАЙЛІВКА) BARNAUL BAX БАН БАРНАУЛ БІЛГОРОД BELGOROD EGO бід БІЛГОРОД БИШКЕК (МАНАС) BISHKEK FRU БІШ БИШКЕК Благовіщенський BLAGOVESCHENSK BQS БГЩ Благовєщенську Братська BRATSK BTK БРС братських Ванавари VANAVARA VRJ вря Ванавари ВАРНА VARNA VAR ВАР ВАРНА ЛАДІВОСТОК (Кневічі) VLADIVOSTOK VVO ВВО ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИКАВКАЗ (БЕСЛАН) VLADIKAVKAZ OGZ ВЛА ВЛАДИКАВКАЗ Волгоград VOLGOGRAD VOG ВГГ Волгоград ВОРКУТА VORKUTA VKT ВКТ ВОРКУТА ВОРОНЕЖ (Чертовіцкое) VORONEZH VOZ ВРН ВОРОНЕЖ ДУБАЙ DUBAI DXB ДБЙ ДУБАЙ ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцова) EKATERINBURG SVX КЛЦ ЕКАТЕРИНБУРГ ЄРЕВАН (Звартноц ) EREVAN EVN ЗВР ЄРЕВАН Ігарка IGARKA IAA ІГОР Ігарка Іракліон HERAKLION HER Іракліон ІРКУТСЬК IRKUTSK IKT ІКТ ІРКУТСЬК КАЗАНЬ (ОСНОВНИЙ) KAZAN KZN ККЗ КАЗАНЬ КАЛІНІНГРАД (Храброво) KALININGRAD KGD КЛД КАЛІНІНГРАД КЕМЕРОВО KEMEROVO KEJ КРВ КЕМЕРОВО Комсомольськ-НА-АМУРІ KOMSOMOLSK_NA_AMURE KXK КСЛ КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРІ КО Тласье KOTLAS KSZ КТС Котлас Краснодар (ПАШКОВСЬКА) KRASNODAR KRR КПА КРАСНОДАР КРАСНОЯРСК (Ємельянова) KRASNOYARSK KJA ЕМВ КРАСНОЯРСК МАГАДАН (СОКОЛ) MAGADAN GDX МДС МАГАДАН Магнітогорська MAGNITOGORSK MQF МГС Магнітогорськ Махачкала MAKHACHKALA MCX МХЛ МАХАЧКАЛА МІНЕРАЛЬНИЕВОДИ MINERALNYEVODY MRV МРВ мін.води МИРНИЙ MIRNY MJZ СВІТ МИРНИЙ МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО1) MOSCOW (SHEREMETYEVO) SVO ШРМ МОСКВА МОСКВА (ВНУКОВО) MOSCOW (VNUKOVO) VKO ВНК МОСКВА МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) MOSCOW (DOMODEDOVO) DME ДМД МОСКВА МУРМАНСК (ОСНОВНИЙ) MURMANSK MMK МУН МУРМАНСК Надим NADYM NYM НДМ Надим Нальчік NALCHIK NAL НЧК НАЛЬЧИК Нарьян-Мар NARJAN-MAR NNM ННР Нарьян-Мар Нерюнгрі (ЧУЛЬМ Н) NERYUNGRI NER НРГ Нерюнгрі Нижньовартовську NIZHNEVARTOVSK NJC НЖВ Нижньовартовську Нижній Новгород (Стригін) NIZHNIYNOVGOROD GOJ НЖС Нижній Новгород НОВОКУЗНЕЦК (СПІЧЕНКОВО) NOVOKUZNETSK NOZ НВК НОВОКУЗНЕЦК НОВОСИБИРСК (Толмачево) NOVOSIBIRSK OVB ТЛЧ НОВОСИБИРСК Новий Уренгой (Ягельная) NOVYURENGOY NUX НУР Новий Уренгой НОРИЛЬСЬК (Аликель) NORILSK NSK НАК НОРИЛЬСЬК ОМСК OMSK OMS ОМС ОМСК Петропавловськ-Камчатський PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY PKC ПРЛ П.КАМЧАТСКІЙ ПЕКІН BEIJING / PEKING PEK ПЕК ПЕКІН ПОДКАМЕННАЯТУНГУСКА PODKAMENNAYATUNGUSKA = РТ ПТС ПОДКАМЕННАЯТУНГУСКА Ростов-на-Дону ROSTOV ROV РОР Ростов-на-Дону САМАРА (Курумоч) SAMARA KUF СКЧ САМАР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) ST.PETERSBURG LED ПЛК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САРАТОВ SARATOV RTW СРО САРАТОВ СВЕТЛОГОРСК SVETLOGORSK = SV ПЄГ СВЕТЛОГОРСК ПІВНІЧНО-Єнісейського SEVERO-ENISEYSK = SE СЕН ПІВНІЧНО-Єнісейського СОЧІ (АДЛЕР) ADLER / SOCHI AER СОЧ СОЧІ СУРГУТ SURGUT SGC СУР СУРГУТ ТАШКЕНТ TASHKENT TAS ТАС ТАШКЕНТ ТОМСК TOMSK TOF ТСК ТОМСК ТУРУ TURA TAU ТАУ ТУРУ Туруханський TURUCHANSK = TH ТРХ Туруханський ТЮМЕНЬ (Рощин) TYUMEN TJM РЩН ТЮМЕНЬ УЛАН-УДЕ ULAN-UDE UUD УЛЕ УЛАН-УДЕ УФА UFA UFA УФА УФА ХАБАРОВСК KHABAROVSK KHV ХБР ХАБАРОВСК ЧЕЛЯБИНСК (Баландіна) CHELYABINSK CEK ЧЛБ ЧЕЛЯБИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК YUZHNO-SAKHALINSK UUS ЮЖХ Ю.САХАЛІНСК Якутську YAKUTSK YKS ЯКТ Якутськ