Співробітники Інституту сходознавства РАН

 1. Свистунова Наталія Павлівна
 2. Відділ Китаю
 3. Список основних робіт

Свистунова
Наталія Павлівна

кандидат історичних наук

Відділ Китаю

провідний науковий співробітник

Народилася 12.06.1930 в Москві.

Освіта:

У 1953 закінчила історичний факультет МДУ. Стажер: Пекін (1957-1960, 1987-1988). Канд. іст. наук (13.06.1962). Науковий співробітник Ін-ту китаєзнавства (1957-1960), Ін-ту сходознавства (з 1960) РАН. Видано понад 60 робіт.

Список основних робіт

 1. Канд. дис .: Аграрна політика мінського уряду в другій пол. XIV в. М., 1962. 289 л. (МГУ. ІВЯ)
 2. Автореф .: М., 1962. 17 с.
 3. Про вільної селянської власності на початку правління династії Мін // Народи Азії та Африки. 1961 № 3. С. 118-124.
 4. Дарування державних земель в роки правління Чжу Юань-чжана: (1368-1398 рр.) // Китай. Японія: (Історія і філологія). М., 1961. С. 93-103.
 5. Пер. з кит., предисл. і коммент .: Матеріали з «Зводу законів династії Мін» про соц.-екон. відносинах в Китаї XIV-XVII ст. // Народи Азії та Африки. 1962 № 3. С. 93-106.
 6. Аграрна політика мінського уряду в другій пол. XIV в. / АН СРСР. Ін-т народів Азії. М .: Наука, 1966. 168 с.
 7. Загибель держави Південних Сунов // Татаро-монголи в Азії та Європі. М., 1970. С. 271- 293. - Те ж: 2-е вид. М., 1976. С. 282-305.
 8. Прикордонну службу на півночі Китаю в епоху Мін // Китай і сусіди. М., 1970. С. 177-233.
 9. Історична наука в КНР. М., 1971. - Авт. ст .: Огляд дискусії про форми замельной власності в феодальну. Китаї. С. 82-100. Совм. з Р.В. Вяткін; Про історичні погляди Цзянь До-Цзян і їх критиці в КНР. С. 217-231. - Те ж: 2-е вид. 1981. С. 73-91, 291-305.
 10. Пер. з кит., предисл. і коммент .: Матеріали з «Зводу законів династії Мін» про соляної монополії в Китаї XIV-XVII ст. // Народи Азії та Африки. 1971, № 4. С. 138-148.
 11. Казенне ремесло танского періоду: (VII-X ст.): (Структура, сировина, робоча сила) // Історія і культура Китаю. М., 1974. С. 249-275.
 12. Пер. з кит. С. 32-171; Вступ. ст. С. 3-31; Прим. С. 172-237; Указ. С. 243-278 // Встановлення про сіль і чаї / АН СРСР. Ін-т сходознавства. М .: Наука, 1975. 279 с., Іл.
 13. Мінське законодавство про державний ремеслі і гідротехнічні споруди: (Публікація) // Народи Азії та Африки. 1979, № 3. С. 123-133.
 14. Пер. з кит .; Вступ. С. 115-118; Коммент. С. 121-127; Звід законів династії Мін з коментарями і доповнить, постановами. Закони: (За Відомству церемоній). С. 115- 127 // Народи Азії та Африки. 1982, № 1.
 15. Пер. з кит., вступ. і коммент .: Принцип ЧИ в мінському законодавстві // Народи Азії та Африки. 1983, № L С. 103-115.
 16. Вступ. Коммент. Пер. з кит .: Мінське законодавство про державному апараті і діловодстві // Народи Азії та Африки. 1984, № 6. С. 100-114.
 17. Огляд дискусії про азіатському способі виробництва // Громадські науки в КНР. М., 1986. С. 370-404.
 18. Імператор в «Зводі законів» династії Мін // Суспільство і держава в Китаї. Т. XXIV. Ч. 1. М., 1993. С. 89-98.
 19. Закони Великої династії Мін зі зведеною. коммент. і прилож. постанов. У 2-х ч. Ч. I. М .: Сх. лит., 1997. 374 с. - Пер. з кит. С. 40-392; Введ .: короткий. нарис історії мінського законодавства. С. 11-39; Прим. С. 395-572; Ч. II. М .: Сх. лит., 2002. 408 с. - Пер. з кит. С. 39-194; Прим. і прилож. С. 351- 407.
 20. Упоряд. і відп. ред .: Суспільство і держава в Китаї. XXXIV науч. конф. / РАН. Інститут сходознавства. М .: Сх. лит., 2004. 304 с.
 21. Кілька зауважень про переведення «Тан Люй шу і» // Суспільство і держава в Китаї. XXXIV науч. конф. М., 2004. С. 259-288.
 22. Організація державної поштової служби в Мінській імперії (23.I.1368 - 25.IV.1644) // Суспільство і держава в Китаї. Т. XXXV. М., 2005. С. 126-150.
 23. Про інтерпретації одного пасажу з танского і мінського кодексів законів // Суспільство і держава в Китаї. Т. XL. М., 2010. С. 123-129.
 24. Пер. з кит., прим. Закони Великої династії Мін зі зведеним коментарем і додатком постанов: Так Мін люй цзи цзе фу чи. У 3-х ч. Ч. 3. М., 2012. 444 с.

Статей в РИНЦ: 8

Цитувань в РИНЦ: 78

Індекс Хірша: 2